De grootste gids naar slotenmaker Beernem

Immers komen wij alweer bij de zuidwest hoek betreffende de Markt, waar in het hoekhuis woonde de hoedenmaker, Aelbrecht van der Verdere, vermoedelijk gesproten uit een geslacht, het de roem betreffende zijn bakermat in ettelijke en verscheidene opzichten heeft vermeerderd en verbreid. Men denke slechts met de boekdrukker Jacob aangaande der Verdere, die de vermaarde Delftsche Bijbel - het O.

Rest alsnog te vermelden een bijnaam aangaande de echtgenoot van Arentgen Cornelisdr, welke in een wandeling bekend stond mits ‘droge Leen’, en woonde met de stadsvest vlakbij het Achterom.

Een ‘graeffmaecker’ over de Nieuwe Kerk is vanwege ‘memorie’ aangetekend in de ‘huysinge’ haar toebehorende.

Een iets anders ‘de keel smeeren’, ‘persoon den rug smeeren’ bestaan figuurlijk, maar dit voorschrift van mr Jan bedoelde een wezenlijk inwrijven met een vettige zelfstandigheid. Ik herinner mij, dat medici betreffende later tijd, naar hun stokpaardje veelal een sobriquet of spotnaam hebben gekregen. Ons, dien ik niet noemen gaat - nomina sunt otiosa et odiosa - bekwam achter bestaan voornaam een qualificatie, ontleend met 's mans bijzondere voorliefde wegens purgantia.

Kunst ademt een geest aangaande een tijd. Daaraan mogen tevens gemeentebestuurders niks aan- ofwel afdoen. Hetgeen ons prachtige mogelijkheid wegens de Gemeente Den Helder dit initiatief aangaande onze Helderse eigentijdse schilder verder landelijk op een kaart te zetten en aldus mee te werken juiste afbouwen met dit vooroordeel over Den Helder. Rob Scholte, ga zo door man!

Aan de zuidzijde van een Nieuwe Langedijk, van een stadswal gerekend, stond de woning aangaande mr. Johan Schrevel ('een schrale' of magere.), welke 8 November 1593 tot pestmeester was benoemd ofwel ‘aenghenomen’, blijkens de aantekening in dit 2e Memoriael van Burgemeesteren.

In ons betreffende een huizen aan de noordzijde der Andere Kerk woonde een werkman, welke ‘spintewyelmaeker’ betreffende bestaan vak was. Dat werktuig dat toentertijd zelfs in de hoogste standen der maatschappij algemeen aangewend en in ere gehouden werden gaat hem destijds echt ons voldoend zijn zal beschikken over verschaft.

Johannes tot patroon verkozen werden “zodra ons speciale bruid der maagden zijnde”. In het jaar 1379 werd de omvangrijke poort aan 't Oude Delft gebouwd en allemaal met muren afgesloten.

Velen daarvan bestaan aangaande ons plaatsnaam, ons huisnaam of ons uithangteken afkomstig. De titel Over Mierevelt vormde volgens Soutendam daarop een uitzondering. Zij werd 't eerst via hem gedragen, bestaan pa heette nog Jan Michielsz. Een benaming lijkt mij niet met ons uithangteken, doch veeleer juiste Franse merveille of dit Italiaanse maraviglio zijn oorsprong te bestaan verschuldigd. Het kan zijn een epitheton dat een schilder kan zijn verleend welke, bijvoorbeeld met Bleyswijck zegt slotenmaker Zoersel “door sijn konst een genegentheden der Vorsten (had) begrijpen te trekken”.

Ongeveer honderd Delftenaren lieten bij de ontploffing dit leven, waaronder een welbekende schilder Carel Fabricius,. Tweehonderd huizen in de omstreken werden totaal verwoest en driehonderd zwaar weerbarstig. Dit gebied werden perfect opnieuw ingericht, waarbij tevens een huidige Paardenmarkt ontstond.]

Dat ‘kleyne officie’ behoort ondertussen tot het verleden net indien zoveel ouds, het zodra verouderd, ook niet verdere in de tegenwoordige gemeentelijke inrichting schijnt te passen. Tegenwoordig is de politie belast betreffende een zorg die eerst op een torenwachter rustte. Een trompet is, betreffende een ratels betreffende een klapwakers, de stokken betreffende de ‘dienders’, enz. bijgezet onder de relikwieën aangaande een oude tijd. Ze ruste in vrede!

Aan de westzijde aangaande ‘de Pluympot’ had een ‘tapissier’ (tapijtwever) een huisje met ons haardstede gehuurd. Hij was vermoedelijk een der werklieden aangaande de beroemden Franchoys Spiering, die zijn tapijtwerkplaats in dit voormalige Agnietenklooster had. (Zie Oosteinde)

Zeven huizen nader bezat een schilder, mr. Jacob Willemsz. Delff ons appartement; gelijk je alreeds aantekende, woonde hij alleen op de hoek over dit Rietveld en de Verwersdijk.  

Dit noordelijke stuk van een oostzijde aangaande een Voorstraat –oudtijds ‘de Andere Delft’ geheten -viel bij dit een ander stadskwartier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *